Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών

13 Οκτωβρίου, 2015

Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών

Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού μέσω των Παραρτημάτων του συμμετείχε στην Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών, που διοργανώθηκε σε 5 πόλεις: Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Βελιγράδι, Βουκουρέστη και Κόπερ. Στην Αλεξάνδρεια […]