Ε.Μ.Χ.

2 Δεκεμβρίου, 2016

Θεμελιακές αλλαγές στη δομή της Ε.Μ.Χ.

Στη  νέα διαμορφούμενη διεθνή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα προσπαθεί να μπει δυναμικά η Ε.Μ.Χ. Αυτός είναι ο στόχος του Διοικητικού της Συμβουλίου και με βάση αυτόν, […]