Ευρω-αραβική Σύνοδος

Νοέμβριος 15, 2016

Η πρώτη Ευρω-Αραβική Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Η πρώτη Ευρω-αραβική Σύνοδος με τίτλο «Εταίροι για την Ανάπτυξη» διεξήχθει στις 3 και 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και υπό την […]