Επιτυχημένη η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου

21 Νοεμβρίου, 2023

Επιτυχημένη η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου

Κάθε Γενική Συνέλευση  μιας Κοινότητας, αποτελεί εκτός της υποχρεωτικής εκ του νόμου λογοδοσίας εκ μέρους των αιρετών εκπροσώπων που την διοικούν… και μια γιορτή. Είναι η […]