Επίσκεψη Ακαδημαϊκών του Συνδέσμου Θεολογικών Σχολών Μ. Ανατολής

30 Ιουλίου, 2023

Επίσκεψη Ακαδημαϊκών του Συνδέσμου Θεολογικών Σχολών Μ. Ανατολής

Εκ του Πατριαρχείου Την 29η Ιουλίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ εδέχθη στην Πατριαρχική Καθέδρα την επίσκεψη […]