Επίσκεψη Ακαδημαϊκών του Συνδέσμου Θεολογικών Σχολών Μ. Ανατολής