Εορτασμοί ανακοινωθέντες εκ της ΕΚΑ

25 Ιουλίου, 2023

Εορτασμοί ανακοινωθέντες εκ της ΕΚΑ

Ανακοινώσεις περί Εορτασμών, της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας ************************