ΕΛΜΕΠΑ και Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Αιγύπτου

31 Ιουλίου, 2023

Συνεργασία ΕΛΜΕΠΑ και Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Αιγύπτου

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου της Αιγύπτου (National Research Centre, Egypt, NRC) σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, υπογράφηκε […]