Ελληνικοί σύλλογοι και σωματεία Αλεξανδρείας

Αύγουστος 27, 2014

Ελληνικοί σύλλογοι και σωματεία στην Αλεξάνδρεια

Με την άφιξη των Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια, την οργάνωση τους και την οικονομική τους ανάπτυξη, αρχίζει και η ίδρυση συλλόγων και σωματείων με ποικίλες δραστηριότητες. Οι […]