Ελληνική Παροικία

30 Ιανουαρίου, 2015

Οι αδελφότητες της Ελληνικής Παροικίας της Αλεξάνδρειας

Η ίδρυση αδελφοτήτων στην Αλεξάνδρεια άρχισε αμέσως μετά την ίδρυση και την οργάνωση της Κοινότητας. Η πληθώρα των αδελφοτήτων αυτών, καθώς και η καταγωγή τους, αποδεικνύουν […]