Ελληνικά μουσικά σωματεία και σύνολα στην Αλεξάνδρεια

26 Δεκεμβρίου, 2023

Ελληνικά μουσικά σωματεία και σύνολα στην Αλεξάνδρεια

Η συμβολή των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας στη μουσική παραγωγή υπήρξε μεγάλη και σημαίνουσα. Πολλά ήταν τα οργανικά και χορωδιακά σύνολα (οι λεγόμενοι όμιλοι) που διατηρούσαν οι […]