Εκπαιδευτικός Όμιλος Αιγύπτου

15 Ιουλίου, 2014

Εκπαιδευτικός Όμιλος Αιγύπτου

Η αιτία της ίδρυσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου Αλεξανδρείας δεν ήταν άλλος από αυτόν για τον οποίο ιδρύθηκε ο αντίστοιχος όμιλος της Αθήνας το 1910· η προώθηση […]