Εκπαιδευτικές Εκδρομές Μαθητών

9 Ιουνίου, 2023

Εκπαιδευτικές Εκδρομές Μαθητών

Τι εστί μόρφωση; Γνώση, αυτοσεβασμός, ενσυναίσθηση! Πως επιτυγχάνεται αυτό; Μέσα από την διάπλαση των παίδων στην οικογένεια και τη διαμόρφωση συνείδησης στο σχολείο! Όταν λοιπόν οι […]