εκδημία του Πατριάρχου Βουλγαρίας

17 Μαρτίου, 2024

Συλλυπητήρια του Πατριάρχη Αλεξανδρείας για την εκδημία του Πατριάρχου Βουλγαρίας

Εκ του Πατριαρχείου Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδωρος Β’, πληροφορηθείς μετά βαθυτάτης θλίψεως την προς Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου […]