Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς

23 Οκτωβρίου, 2015

Νέος πρόεδρος στην Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς

Μια από τις ειδικές μόνιμες επιτροπές της Βουλής που ενδιαφέρει τον ομογενειακό ελληνισμό είναι αυτή του ελληνισμού της Διασποράς και οι Έλληνες εκτός των συνόρων θέλουν πάντοτε […]