Εδμόνδος Κασιμάτης

4 Φεβρουαρίου, 2014

O κ. Εδμόνδος Κασιμάτης το νέο Μέλος της Κ.Ε. της Ε.Κ.Α.

Κατά την τελευταία Συνεδρίαση της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014, τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής έκαναν δεκτή την […]