Διαγωνισμός

15 Ιουλίου, 2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού Λογοτύπου Ε.Κ.Α.

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας προκηρύσσει διαγωνισμό για το λογότυπο (σήμα), το οποίο θα χαρακτηρίζει, εκπροσωπεί και συνοδεύει αυτή σε κάθε εξωτερική παρέμβαση, ενέργεια, δραστηριότητά και εφαρμογή […]