Δήμος Αμαρουδίου

10 Οκτωβρίου, 2016

Εκδήλωση για την προσφορά των Αιγυπτιωτών Ευεργετών στην Ελλάδα, από τον ΣΑΕ, τον Σύλλογο Αμπετείου Σχολής και τον Δήμο Αμαρουσίου

Μία ώρα χρειάστηκε για να καταγραφούν επιγραμματικά μόνον οι τεράστιες προσφορές των μεγάλων Αιγυπτιωτών Ευεργετών στην Ελλάδα, όπως ανάγλυφα τις παρουσίασε ο Αιγυπτιώτης ερευνητής και συγγραφέας […]