Γραμματόσημα

12 Σεπτεμβρίου, 2015

Ελληνικά Γραμματόσημα με αιγυπτιώτικο ενδιαφέρον

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η Αίγυπτος και οι Αιγυπτιώτες συμπεριλήφθηκαν σε εκδόσεις ελληνικών γραμματοσήμων, τις οποίες και καταγράφουμε παρακάτω, με τις χρονολογίες έκδοσης […]