Γεύμα Αγάπης

13 Μαρτίου, 2016

Γεύμα Αγάπης Συνδέσμου Αιγυπτιωτών

Στις  6 Φεβρουαρίου 2016 στο εντευκτήριο του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων με την βοήθεια και συμπαράσταση οικογένειας Αιγυπτιωτών παρατέθηκε  άλλο ένα Γεύμα Αγάπης για τους οικονομικά ασθενέστερους […]