ΓΕΥΜΑ ΕΚΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

5 Ιουνίου, 2023

Το Γεύμα της ΕΚΑ στην Αντιπροσωπεία Διαλόγου

Η αλεξανδρινή φιλοξενία ως έννοια και πράξη, θεωρείται παράδοση,  εκ των ων ουκ άνευ, που πηγάζει εξ αρχής, εξ εθίμων και εκ πεποιθήσεως των Αιγυπτιωτών. Έτσι […]