ΓΕΣ: Κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου 2024

7 Μαρτίου, 2024

ΓΕΣ: Κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου 2024

Οι άριστες σχέσεις των χωρών Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου, εκτός των ισχυρών δεσμών που ανάγονται στους αρχαίους χρόνους, εξακολουθούν σήμερα να σφραγίζονται καθημερινά σε όλους τους […]