Γενικός Δ/ντής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού

Μάιος 12, 2015

Νέος Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού

Ένας νέος και ιδιαίτερα ικανός επιστήμονας με πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στην πολιτική όσο και σε διοικητικές θέσεις είναι ο νέος Γενικός Δ/ντής της Γενικής Γραμματείας […]