Βίζα

5 Μαΐου, 2015

Θεωρήσεις εισόδου στην Αίγυπτο (VISA)

Η Κυβέρνηση της Αιγύπτου με νέα απόφαση που έλαβε στα τέλη Απριλίου ενημερώνει σχετικά με την αναστολή της έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (visa) στην Αίγυπτο, η εφαρμογή […]