Αρχιρόδον

29 Μαΐου, 2014

Κατασκευή μονάδας πετροχημικών από την «Αρχιρόδον»

Η αιγυπτιακή εταιρεία Carbon Holdings υπέγραψε συμφωνία ύψους $ 1,7 δις με την ιταλική Maire Tecnimont και την ελληνική Αρχιρόδον (50% συμμετοχή) για την κατασκευή μονάδας […]