ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

13 Νοεμβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε προηγούμενη ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, περί απόκτησης Αιγυπτιακής Ιθαγένειας. Τελευταία προθεσμία 30 Νοεμβρίου 2023 —————————————————————————- Καλούνται όσοι εκ των Μελών της Ελληνικής Κοινότητας και […]