Ακρόπολη

5 Ιουλίου, 2016

Δελτίο τύπου-επιστολή ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Γ.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι, ο πολιτιστικός φορέας «Ελληνική Επιτροπή για την Επιστροφή των Γλυπτών της Ακρόπολης-Ε.Ε.Ε.Γ.Α.» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2016, με πρωτοβουλία του Καλλιτέχνη μαρμάρου, Γλύπτη […]