Αιγυπτιακή οικονομία

3 Απριλίου, 2014

Εκθεση του οίκου Fitch Ratings για την αιγυπτιακή οικονομία

Σύμφωνα με έκθεση τoυ οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, η οικο-νομία της Αιγύπτου δεν πρόκειται να ανακάμψει πριν την παρέλευση διετίας, επίσης αναμένεται βελτίωση των οικονομικών […]