Αδελφοποίηση Ιεράπετρας – Αλεξάνδρειας

28 Ιουνίου, 2023

Αδελφοποίηση Ιεράπετρας – Αλεξάνδρειας

Ένα μακρόπνοο σχέδιο εξωστρέφειας που θα έχει ως στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών, τουριστικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με την Αίγυπτο, έχει επεξεργαστεί ο Δήμος Ιεράπετρας, […]