Α/Γ Ικαρία

Αύγουστος 27, 2015

Την Ε.Κ.Α. επισκέφτηκε ο Κυβερνήτης του Α/Γ Ικαρία

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και ο Έφορος Τύπου & Πληροφορικής υπεδέχθησαν στα γραφεία της Κοινότητας τον […]
Αύγουστος 3, 2015

Την Ε.Κ.Α. επισκέφτηκε ο Κυβερνήτης του Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος και ο Έφορος Τύπου & Πληροφορικής υπεδέχθησαν στα γραφεία της Κοινότητας τον […]