Α΄ Χαιρετισμοί στους Ναούς της  Αλεξάνδρειας

22 Μαρτίου, 2024

Α΄ Χαιρετισμοί στους Ναούς της  Αλεξάνδρειας

Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας για […]