Άξιος! ο χειροτονηθείς μετά δακρύων Στέφανος

4 Μαρτίου, 2024

Άξιος! ο χειροτονηθείς μετά δακρύων Στέφανος

Καθ΄ όλη την διάρκεια της χειροτονίας του, οι βουρκωμένοι οφθαλμοί του επιβεβαίωναν την συγκινησιακή του φόρτιση. Ο Θεοφιλέστατος Εψηφισμένος Επίσκοπος Ιππώνος κ. Στέφανος, βίωνε την ύψιστη […]