Στις 31 Ιανουαρίου η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τελικά η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη εκδήλωση του πρεσβυγενούς παροικιακού οργανισμού της πόλης του Μ. Αλεξάνδρου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε πέρυσι λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Έτσι, η Κοινοτική Επιτροπή της ΕΚΑ υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Σιόκα αποφάσισε στις 15 Ιανουαρίου να πραγματοποιήσει τον απολογισμό για το διαχειριστικό έτος 2019 και να συζητήσει με τα μέλη της όλα τα θέματα που αφορούν την Κοινότητα, στα οποία πάντοτε η Κοινοτική Επιτροπή τείνει ευήκοον ους.

Θα παρουσιαστεί και ο χαιρετισμός του αρμοδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Κώστα Βλάση.

Τις επόμενες ημέρες, θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση με την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.