Παρουσία του Πατριάρχου Θεοδώρου η πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων Αμπουκίρ, στις 29 Ιανουαρίου

Τη μνήμη των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων τιμά την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, στον ομώνυμο ιστορικό ιερό ναό στο παραθαλάσσιο Αμπουκίρ, παρουσία μάλιστα του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ.κ. Θεοδώρου Β΄.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ανακοινώνει ότι θα θέσει στη διάθεση των παροίκων – προσκυνητών λεωφορείο για τη μετάβασή τους στο Αμπουκίρ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7.30 π.μ. της ίδιας ημέρας από το Κοινοτικό Εντεκτήριο.

Η ΕΚΑ επισημαίνει ότι είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας για όλους, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

 

 

Ο βίος και το θεάρεστο έργο των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου

 

 

Να σημειωθεί ότι ο Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο Άγιος Ιωάννης καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας.  

Και οι δύο Μάρτυρες άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.).

Όταν ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού, ο Άγιος Κύρος πήγε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο της Αραβίας και, αφού περιεβλήθηκε το μοναχικό σχήμα, κατοίκησε στον τόπο αυτό.

Ο Άγιος Ιωάννης πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί άκουσε για τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Κύρος. Στην συνέχεια μετέβη στην Αλεξάνδρεια. Από εκεί, αφού από διάφορες φήμες έμαθε που διέμενε ο Άγιος Κύρος, πήγε και τον βρήκε και έμεινε μαζί του. Τα θαύματα των Αγίων Αναργύρων συνέγραψε ο Άγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, διότι οι Άγιοι θεράπευσαν τα μάτια του.

 

 

Η προετοιμασία για το μαρτύριο των Αγίων

 

 

Κατά την περίοδο του διωγμού συνελήφθη και η Αγία Αθανασία, που ήταν χήρα, καθώς επίσης και οι τρεις θυγατέρες της Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία. Η είδηση τάραξε τον Κύρο και τον Ιωάννη. Έτσι οι Άγιοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως αυτές δειλιάσουν από την σκληρότητα των βασανιστηρίων, εξαιτίας της αδυναμίας της φύσεως της γυναίκας, έσπευσαν κοντά τους και έδιναν σε αυτές θάρρος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονταν και οι ίδιοι για το μαρτύριο.

Και πράγματι, συνελήφθησαν και αυτοί και οδηγήθηκαν στον ηγεμόνα. Εκεί διακήρυξαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους στον Θεό. Μάταια ο ηγεμόνας ζητούσε να κάμψει την ανδρεία της μητέρας, δείχνοντας σε αυτή τις θυγατέρες της και επιρρίπτοντάς της την ενοχή. Εκείνη, αφού στράφηκε προς τις θυγατέρες της, τις ενίσχυε λέγουσα ότι η σωματική ωραιότητα είναι πρόσκαιρη, ενώ στην αιωνιότητα διατηρείται η ομορφιά της ψυχής του ανθρώπου αθάνατη.

 

Ο μαρτυρικός θάνατος

 

 

Αυτές δε έλεγαν προς την μητέρα τους ότι αισθάνονταν μεγάλη χαρά, επειδή έμελλε να φύγουν από τον μάταιο αυτό κόσμο μαζί της για την αγάπη του Χριστού και να μην χωρισθούν ποτέ από κοντά της. Ο ηγεμόνας εξαγριώθηκε και διέταξε να τους υποβάλουν σε πολλά και σκληρά βασανιστήρια. Μετά από τα βασανιστήρια αποκεφάλισαν διά ξίφους τον Άγιο Κύρο και τον Άγιο Ιωάννη, το έτος 292 μ.Χ.. Έτσι μαρτύρησαν και η Αγία Αθανασία με τις τρεις θυγατέρες της. Τον βίο και το μαρτύριο αυτών έγραψε ο Σωφρόνιος ο Σοφιστής.