Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας για την επόμενη 4ετία

Το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο ανακοίνωσε ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας, που προέκυψε μετά τις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27ης Νοεμβρίου.

Έτσι, το νέο ΔΣ του ΕΝΟΑ για την επομένη τετραετία έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Ειρήνη-Λιλίκα Θλιβίτου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κόντης 

 

Μέλη:

 

Αριστείδης Μαρκοζάνης

Μαρία Παυλίδου

Κώστας Μαρμαράς

Δημήτρης Καλομοιράκης