Στις 21 Δεκεμβρίου η Τακτική και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του «Πτολεμαίου» της Αλεξάνδρειας

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική αλλά και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄»

Η πρώτη κλήση για τα Μέλη του ιστορικού παροικιακού σωματείου προγραμματίζεται στις 6.30 το απόγευμα εκείνης της ημέρας στην έδρα του Συλλόγου, στην Έπαυλη Α. Παναγιωτάτου, στην οδό Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Όπως αναφέρεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη με τακτοποιημένη την συνδρομή τους για το έτος 2021.

 

 

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

Η Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης έχει ως εξής:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 28ης Νοεμβρίου 2020

  2. Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείριση, απολογισμός-ισολογισμός) χρήσεως από 1/1/2020-30/6/2020 και 1/7/2020-30/6/2021, με απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών.

  3. Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 1/1/2020-30/6/2020 και 1/7/2020-30/6/2021

  4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 1/7/2021-30/6/2022

  5. Έκθεση Ορκωτού ελεγκτού.

  6. Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.

  7. Δωρεές και προσφορές.

Αναφορικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση: Προσαρμογή του ισχύοντος Καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου μας του 2002, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Νόμου 149 του 2019.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6.30 μ.μ. της 21ης Δεκεμβρίου δεν έχει συμπληρωθεί απαρτία των μελών του Συλλόγου, (50% συν ένα), οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μια ώρα και στην συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου.