Ύστατη προσπάθεια της ΕΚΑ να σωθεί η περιουσία της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας Καφρ Ελ Ζαγιάτ

Αισθήματα τουλάχιστον έκπληξης – αν όχι και θυμού – προκαλεί στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, η εικόνα της ταμπέλας που αναρτήθηκε πρόσφατα μπρος από την ιδιοκτησία της Ελληνικής Κοινότητας Καφρ Ελ Ζαγιάτ, που αποκαλύπτει στο φύλλο του Μαρτίου, ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος».

Μία ταμπέλα τεραστίων διαστάσεων, που δείχνει ότι η εν λόγω Ελληνική Κοινότητα, που κανονικά έχει συγχωνευθεί με την ΕΚΑ, ήδη από το 1976, πουλάει την ελληνική περιουσία, χωρίς να υπολογίζει αποφάσεις κοινοτικών οργάνων, που εδώ και δεκαετίες έχουν δώσει στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας το αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και καθήκον να προστατεύσει αυτόν τον χώρο.

Μπρος λοιπόν στον κίνδυνο να χαθεί για πάντα η ιστορία των Ελλήνων της περιοχής (αν δεν έχει χαθεί ήδη, με την πώληση που φαίνεται να έχει συμβεί), η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας κάνει μία προσπάθεια να επαναφέρει την τάξη, όπως η ΕΚΑ εκτιμά τα πράγματα, στηριζόμενη σε δεδομένες και εγκεκριμένες αποφάσεις.  

Έτσι, με μία επιστολή, με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Εδμόνδος Κασιμάτης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Μιχάλης Καρυδιάς, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ζητά από τις κυρίες Αντιγόνη Ζούλια Κατσιμπρή και Μαίρη Αλεξίου, να ενημερωθεί επίσημα για το τι έχει συμβεί, με «μία έγγραφη άμεση διευκρίνιση επί του μείζονος αυτού θέματος, για τη διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων, ειδικότερα δε για τη διασφάλιση της καλής φήμης των Ελλήνων στην Αίγυπτο».

Πρόκειται τελικά, για «απέλπιδα» προσπάθεια, ή υπάρχει άραγε τρόπος να διασωθεί η ελληνική περιουσία που άφησαν οι Έλληνες του Καφρ Ελ Ζαγιάτ στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό; Τα συμπεράσματα ανήκουν στην παροικία.

Προς το παρόν, παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΕΚΑ:

 

«Αλεξάνδρεια, 17 Φεβρουαρίου 2019.

Προς τις κ.κ. Αντιγόνη Ζούλια Κατσιμπρή

και Μαίρη Αλεξίου

ΚΟΙΝ.

1.- Εξοχώτατο Πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο

Μιχαήλ Χρήστο Διάμεση

2.- Εντιμότατο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας

στην Αλεξάνδρεια Αθανάσιο Κοτσιώνη

Κυρίες,

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, με την ιδιότητά της, ως πρεσβυγενής Κοινότητα Αλεξανδρείας, στα πλαίσια των νόμιμων διαδικασιών της λειτουργίας των Ελληνικών Κοινοτήτων εις Αίγυπτον, επιθυμεί να σας ζητήσει εξηγήσεις για την Κοινότητα του Καφρ Ελ Ζαϊάτ.

Έχει γνωστοποιηθεί στην Παροικία της Αλεξάνδρειας ότι, κατόπιν αναρτήσεως πινακίδων στα κτίρια της Κοινότητας του Καφρ Ελ Ζαϊάτ, η Κοινότητα έχει πωληθεί στην Εταιρεία Al Shaheen Group (συνάπτουμε φωτογραφία της πινακίδας).

Γνωρίζετε καλά ότι η εκεί Κοινότητα, βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης του έτους 1976, αποφάσισε τη συγχώνευσή της με την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας (ΕΚΑ), απόφαση την οποία απεδέχθη μετέπειτα και η ΕΚΑ.

Κυρίες κυρίες Αντιγόνη Ζούλια Κατσιμπρή και Μαίρη Αλεξίου,

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΚΑ επιθυμεί να έχει από εσάς μία έγγραφη άμεση διευκρίνιση επί του μείζονος αυτού θέματος, για τη διασφάλιση των περιουσιακών της στοιχείων, ειδικότερα δε για τη διασφάλιση της καλής φήμης των Ελλήνων στην Αίγυπτο.

Με τιμή

Ο Γεν. Γραμματέας                             Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ                     ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ»