Στις 6 Απριλίου, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄»

Τα αξιότιμα τακτικά του μέλη προσκαλεί ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ο Α΄», να προσέλθουν στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεώς του, το Σάββατο 6 Απριλίου.

Η πρώτη κλήση της Συνέλευσης προγραμματίζεται για τις 6:30 μ.μ. της 6ης Απριλίου, στο εντευκτήριο του Συλλόγου, στην Έπαυλη Α. Παναγιωτάτου – οδός Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στην ημερήσια διάταξη, θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

1.- Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του Σαββάτου της 28ης Απριλίου 2018.

2.- Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείριση, απολογισμός – ισολογισμός), χρήσεως έτους 2018 και στην συνέχεια απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών.

3.- Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2018

4.- Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2019

5.- Ανάγνωση Ορκωτού ελεγκτού.

6.- Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.

7.- Δωρεές και προσφορές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ιστορικού παροικιακού σωματείου, που υπογράφει η Πρόεδρός του κα Λιλίκα Θλιβίτου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Καλομοιράκης, «σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6:30 δεν έχει συμπληρωθεί η απαρτία των μελών του Συλλόγου, (50% συν ένα), οι εργασίες της  Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μία ώρα  και  στην συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου».