Δημήτριος Κάβουρας

Ανδρέας Βαφειάδης
August 1, 2015
Εμφάνιση όλων

Δημήτριος Κάβουρας

Κοινοτικός Επίτροπος –

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα –

Συμμετέχει στης ακόλουθες Εφορείες:

Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων

Πολιτισμού Αθλητισμού τύπου & Δημοσίων Σχέσεων