Agios Georgios Kaniskereiou prin ta erga tou 2017 (2)