Μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου η ΕΚΑ θα δέχεται πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των μελών της για την προσεχή της Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με Αιγυπτιώτες νέους μίλησε διαδικτυακά ο Γεν. Γραμματέας του Ελληνικού ΥΠΕΞ Γ. Χρυσουλάκης
December 10, 2021
Τη θλίψη της εκφράζει η ΕΚΑ για την απώλεια του πρώην Δ/ντή των Γραφείων της Δημήτρη Καλατζή
December 12, 2021
Εμφάνιση όλων

Μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου η ΕΚΑ θα δέχεται πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των μελών της για την προσεχή της Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μέχρι το αργότερο την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, θα δέχεται η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας πληρεξούσια ή εξουσιοδοτήσεις των μελών της που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου τους στην προσεχή της Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Ιουλίας Σαλβάγου.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΚΑ, τα μέλη της ΕΚΑ θα μπορούν να αποστείλουν το πληρεξούσιό τους ή την εξουσιοδότησή τους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Κοινότητας secretary@ekalexandria.org

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότηση και σκαναρισμένο αντίγραφο του διαβατηρίου τους, ή της Αστυνομικής τους Ταυτότητας επισυνάπτοντας οπωσδήποτε και τη σελίδα/πλευρά όπου περιλαμβάνεται η υπογραφή τους για να μπορέσει να επιτευχθεί η επαλήθευση (διά της υπογραφής τους) της σχετικής αίτησης εκπροσώπησής τους.     

Ίδια είναι η απαιτούμενη διαδικασία και για όσους παραδώσουν το πληρεξούσιο ή την εξουσιοδότηση διά ζώσης, στα Κεντρικά Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η παραλαβή των πληρεξουσίων/εξουσιοδοτήσεων θα γίνει δεκτή μέχρι το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. 

Για διευκόλυνση των μελών, το κείμενο της εξουσιοδότησης πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………………, του …………………………… και της ……………………….., γεννηθείς στις ………………………., κάτοικος ………………………, οδός ……………………………………., αριθμ. ………, με αριθμό Διαβατηρίου ή Α.Δ.Τ. ………… …………………..,

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ

Τον/την ————————– του ————— , και της ……………………….., με αριθμό Διαβατηρίου ή Α.Δ.Τ…………. …………………..,

όπως με εκπροσωπήσει δια της ψήφου του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2021

καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της ως άνω διεκπεραίωσης.

 

Ημερομηνία …………………………………………………                                                                           Ο/Η Εξουσιοδοτών———————-

 

 

 

 

Εκ της Κοινοτικής Επιτροπής 

της ΕΚΑ