Στις 17 Δεκεμβρίου η Έκτακτη και Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας – Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη και η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, όπως αποφάσισε η Κοινοτική Επιτροπή της ΕΚΑ υπό την προεδρία του κ. Ιωάννη Σιόκα.

Έτσι, η ΕΚΑ καλεί τα μέλη της, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με την παρακάτω ημερήσια Διάταξη:

 

 

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΑ

 

 

1.- Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως – Διαχείριση – Ισολογισμός 1/1/2020 – 30/6/2020 και 1/7/2020 – 30/6/2021

2.- Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Λογιστού

3.- Επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2020 – 30/6/2020 και 1/7/2020 – 30/6/2021

4.- Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 1/1/2020 – 30/6/2020 και 1/7/2020 – 30/6/2021

5.- Διορισμός Ορκωτού Λογιστού

6.- έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1/7/2021 – 30/6/2022.

 

 

Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑ

 

 

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, με την παρακάτω ημερήσια Διάταξη:

1.- Έγκριση νέου Καταστατικού της ΕΚΑ

2.- Συγχώνευση Μικρασιατικού Συλλόγου με ΕΚΑ.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού, η Έκτακτη και η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, ανα παραβρεθούν τα μισά πλέον του ενός από τα Μέλη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη και η Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για μία ώρα, και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραβρεθεί το 1/10 των Μελών.