Η Κύπρος στο πλευρό του Ιδρύματος Anna Lindh στην Αλεξάνδρεια

Σημαντική ήταν η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ίδρυμα Anna Lindh, αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στην «Ενίσχυση της ισότητας των φύλων».

Συγκεκριμένα, και στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική, έγινε συνεισφορά ύψους 25.000 ευρώ στο ίδρυμα Anna Lindh για υλοποίηση προγράμματος που αφορά στην «Ενίσχυση της ισότητας των φύλων και την προώθηση των Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων των Γυναικών».

Την επιταγή του ποσού παρέδωσε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αίγυπτο κ. Όμηρος Μαυρομάτης στον εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Αλεξάνδρεια, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Anna Lindh κ. Ζοζέπ Φερέ, παρουσία και του Αναπληρωτή Πρέσβη κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του προγράμματος «Building Healthy Relationships», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών και υλοποιήθηκε το 2021. Η ομάδα στόχος, ήταν νεαρές γυναίκες από την Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Κύπρο. Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωσή τους για θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.