Την ετήσια Συνέλευσή της πραγματοποιεί στις 21 Νοεμβρίου η Κυπριακή εν Αιγύπτω Αδελφότητα, στην Αλεξάνδρεια

Την ετήσια Συνέλευσή της πραγματοποιεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου η Κεντρική Διαχειριστική Επιτροπή της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας, στην Αλεξάνδρεια, στην έδρα της, στις 11 το πρωί.

Όπως μας ενημέρωσε η Πρόεδρος του ιστορικού παροικιακού σωματείου κα Μαίρη Φορμόζη, θα προηγηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις απαιτούμενες αλλαγές που προβλέπονται για το καταστατικό του σωματείου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, και θα ακολουθήσει η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας.