Τα συγχαρητήρια της ΕΚΑ μετέφερε ο Πρόεδρος Ιωάννης Σιόκας στο νέο ΥΦΥΠΕΞ Ανδρέα Κατσανιώτη

Τα συγχαρητήρια της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας μετέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Ιωάννης Σιόκας στο νέο Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας αρμόδιο για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.

Ο κ. Σιόκας είχε τηλεφωνική επικοινωνία, σε εξαιρετικό κλίμα, με τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών, στον οποίο του ευχήθηκε καλή δύναμη στο έργο του.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσανιώτης εξέφρασε τη μεγάλη αγάπη του προς τον Αλεξανδρινό και γενικότερα Αιγυπτιώτη Ελληνισμό.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννης Σιόκας από κοινού με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστο Καβαλή να συναντήσουν το νέο Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Κατσανιώτη για να τον ενημερώσουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό και να τον προσκαλέσουν να επισκεφτεί σύντομα τις δύο πρεσβυγενείς Κοινότητες, της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου.