Μεγάλη Διημερίδα Αιγύπτου και Γερμανίας για το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε στον ΕΝΟΑ Αλεξανδρείας

Στις 26 και 27 Μαΐου με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας οι εργασίες διημερίδας φορέων της Αιγύπτου και της Γερμανίας για την προστασία του Περιβάλλοντος, διά των προοπτικών εφαρμογής ζωνών χαμηλών εκπομπών στον χώρο της Αιγύπτου.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Αιγυπτιακό παράρτημα του μη κερδοσκοπικού Γερμανικού φορέα ˶Friedrich Ebert Stiftung˵, σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Κέντρο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Αραβικού Κόσμου και της Ευρώπης· συμμετείχαν Ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες στον αστικό τομέα των μεταφορών και του αστικού σχεδιασμού.

Στην έναρξη της εκδήλωσης συμμετείχαν και εκπρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων και Οργανισμών. Προλογίζοντας τις εργασίες ο Δρ. Richard Borbest ως εκπρόσωπος του Γερμανικού Ιδρύματος Friedrich Ebert (EFS), ευχαρίστησε την δρ. Λιλίκα Θλιβήτου, Πρόεδρο του ΕΝΟΑ, για την άμεση και φιλόξενη υποστήριξη που πρόθυμα παρείχε στην ομάδα των διοργανωτών.

Το Γερμανικό ίδρυμα που φέρει το όνομα του Friedrich Ebert (1871-1925), του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου της Γερμανίας, λειτουργεί από το 1925. Είναι προσανατολισμένο στην πρόοδο τόσο της κοινωνικοπολιτικής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της εκπαίδευσης πολιτών, της έρευνας και της διεθνούς συνεργασίας.

Το Παράρτημα του EFS στην Αίγυπτο λειτουργεί με βάση διακρατικό Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στο Βερολίνο το 1976 και το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2017 με πρόσθετο, εγγεκριμένο από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο και δημοσιευμένο ως Προεδρικό Διάταγμα (267 / 2017).