ΥΦΥΠΕΞ Κ. Βλάσης στον Πρόεδρο της ΕΚΑ Ι. Σιόκα: «Είμαστε στο πλευρό της αλεξανδρινής παροικίας και του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού»

Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για το έργο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και όλου του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, εξέφρασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού κ. Κώστας Βλάσης, κατά τη συνάντηση που είχε στις 26 Μαΐου στην Αθήνα με τον Πρόεδρο της ΕΚΑ κ. Ιωάννη Σιόκα.

«Η Ελληνική Πολιτεία είναι στο πλευρό σας και σε όλους τους Έλληνες της Αιγύπτου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάσης, υποδεχόμενος θερμά τον κ. Σιόκα, σε μία εκτεταμένη συζήτηση, με τον Υφυπουργό να ενημερώνεται αναλυτικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ελληνική παροικία.

Αναμενόμενο ήταν, μεγάλο μέρος της κουβέντας τους να αφορά σε όλες τις ενέργειες που έχουν ληφθεί από την Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πανδημία, όλα τα μέτρα προφύλαξης στα κοινοτικά της ιδρύματα αλλά και την ενδελεχή της φροντίδα για τον Οίκο Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ» και τα Εκπαιδευτήριά της.

Μάλιστα, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε εξάλλου και για όλες τις ενέργειες για τη διαδικασία εμβολιασμού 200 περίπου παροίκων και υπαλλήλων της ΕΚΑ που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ελληνικού Τετραγώνου του Σάτμπι, με τη στήριξη της αιγυπτιακής κυβέρνησης, γεγονός που προκάλεσε τα έντονα συγχαρητήρια του κ. Βλάση για το κοινωνικό έργο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

Παράλληλα, ο κ. Σιόκας ενημέρωσε τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών για το νέο καταστατικό που ήδη συντάσσεται από την ΕΚΑ για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου αιγυπτιακού νόμου και να εναρμονίζεται μέσω της Συνθήκης του Μοντρέ και της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας – Αιγύπτου σε όσα θέματα τίθενται με το νέο νόμο, εξασφαλίζοντας παράλληλα όλα τα κεκτημένα της παροικίας.    

Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το οποίο ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Σιόκας ενημέρωσε τον Υφυπουργό κ. Βλάση ήταν το ζήτημα των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της Αλεξάνδρειας, τα οποία η ΕΚΑ προτίθεται να τα μετατρέψει σε διεθνή σχολεία με υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πρόγραμμα τουλάχιστον οκτώ ωρών εβδομαδιαίως, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται το πρόγραμμα μαθημάτων από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Να σημειωθεί ότι για το ίδιο θέμα, ο κ. Σιόκας θα ενημερώσει σχετικά και την Υφυπουργό Παιδείας κα Ζέτα Μακρή, ενώ οι συναντήσεις του Προέδρου της ΕΚΑ συνεχίζονται με τους αρμόδιους αξιωματούχους, τις αμέσως επόμενες ημέρες.  

Τέλος, οι κ.κ. Βλάσης και Σιόκας συμφώνησαν στην ανάγκη της διάσωσης του ιστορικού αρχείου της Κοινότητας που καταγράφει όλη την πορεία της παροικίας της πόλης του Μεγαλέξανδρου και συζήτησαν τρόπους και πιθανή εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιοποίησής του, με τη στήριξη αρμόδιων ανώτατων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας.