Άνοιξαν οι υποψηφιότητες για όσους Αιγυπτιώτες νέους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ» το καλοκαίρι

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία για την επιλογή όσων Αιγυπτιωτών νέων θα ήθελαν να συμμετάσχουν στο νέο καλοκαιρινό πρόγραμμα «ΝΟΣΤΟΣ», που αποσκοπεί σε ένα κοινό ταξίδι στις τρεις χώρες, Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2021, στα πλαίσια του «Νόστος» που αφορά ειδικά τη νέα γενιά.

Τα κριτήρια επιλογής νέων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Νόστος είναι:

– Έλληνες ή Κύπριοι το γένος από έναν τουλάχιστο γονέα που να γεννήθηκαν και να ζουν στην Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια Κάιρο ή αλλού)

– Ηλικία από 22 έως 30 ετών

– Να κατέχουν την Ελληνική και Αραβική γλώσσα ικανοποιητικά

– Να περάσουν σχετική συνέντευξη (30 βαθμοί)

– Ανώτατες σπουδές ή να σπουδάζουν σε ΑΕΙ (20 βαθμοί)

– Απόφοιτοι Ελληνικού σχολείου (10 βαθμοί)

– Ιδιαίτερα προσόντα (καλλιτεχνικά, αθλητικά, άλλα) (10 βαθμοί)

– Ξένες γλώσσες (5 βαθμοί για κάθε γλώσσα εκτός των δύο βασικών).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Να σημειωθεί ότι στο εν λόγω πρόγραμμα, δε θα υπάρξει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Οι υποψηφιότητες μπορούν να σταλούν στο παρακάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[email protected]