Απρίλιος 1909 – Απρίλιος 2021: Ακριβώς 112 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας

Τέτοιες ημέρες ήταν, ακριβώς πριν από 112 χρόνια, γύρω στις 7 Απριλίου του 1909, όταν έμπαιναν τα θεμέλια για τον ιστορικό Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο της Αλεξάνδρειας.

Το ελληνικό σωματείο της πόλης του Μεγάλου Αλεξάνδρου δημιουργήθηκε από την αγάπη των ίδιων των Αλεξανδρινών, που ήθελαν να φέρουν ψηλά την ελληνική σημαία στις αθλητικές διοργανώσεις της περιοχής.

Αυτήν ακριβώς την αγάπη τους αποκαλύπτει το ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε σήμερα, από την εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της εποχής εκείνης.

Με συγκίνηση λοιπόν ο κάθε αναγνώστης του φύλλου που δημοσιεύτηκε στις 22 Απριλίου του 1909, διαβάζει την αγνή προσπάθεια των πατριωτών Αιγυπτιωτών της εποχής εκείνης να αναδείξουν κάθε τι το ελληνικό, βάζοντας το πρώτο λιθαράκι για τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας, τον ΕΝΟΑ…

Ή, μάλλον καλύτερα, τον «Ε.Ν.Ο.» (Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο), όπως ήταν η πρώτη του ονομασία.

Έγραφε λοιπόν με παράπονο τότε η αιγυπτιώτικη εφημερίδα ότι «όστις έτυχε ποτέ να μεταβή εις την παρά το ανάκτορον του Ρας Ελ Τιν παραλίαν, θα παρατήρησε βεβαίως τους διαφόρους νεωσοίκους, οίτινες κομψοί επί της αυτής ακτής υψούνται, και επ’ αυτών κυματιζούσας τας σημαίας της εθνικότητος εκάστου ναυτικού σωματείου. Και θα παρετήρησε την γαλλικήν, την ιταλικήν, την αγγλικήν, την γερμανικήν σημαίαν, την δ’ ελληνικήν σημαίαν εις μάτην θ’ ανεζήτησεν…»

Και ο συντάκτης συμπληρώνει για την παντελή έλλειψη της ελληνικής σημαίας: «Και όταν κατ’ έτος διοργανούνται εν τω λιμένι της πόλεώς μας αι λεμβοδρομίαι και άλλοι ναυτικοί αγώνες, μόνον η ελληνική σημαία δεν κυματίζει επ’ ουδεμιάς λέμβου και ουδέν ελληνικόν σωματείον αντιπροσωπεύεται».

Και ο συντάκτης εκείνης της εποχής αναφέρει με πικρία ότι παρόλα αυτά «καυχόμεθα εν τούτοις ότι ανήκομεν εις έθνος ναυτικόν.

«Η έλλειψις λοιπόν ελληνικού ναυτικού σωματείου εν Αλεξανδρεία ήτο πλέον αισθητή και ομολογούμεν ότι από πολλού χρόνου συχνάκις εξεφράζοντο και ερρίπτοντο ιδέαι και ευχαί προς ίδρυσιν τοιούτου σωματείου», συνεχίζει…

Και σε εκείνο το σημείο, γίνεται η πρώτη ιστορική αναγγελία της ίδρυσης του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου στην Αλεξάνδρεια:

Διαβάστε τι γράφει ακριβώς το ρεπορτάζ του “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ” της 22ας Απριλίου του 1909:

«Σήμερον δε, ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν να αναγράψωμεν ότι από 15 ημερών (ΣΣ. από της 7ης Απριλίου 1909), ιδρύθη επί στερεών βάσεων ο «Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος» και εντός βραχυτάτου χρόνου παρά τοις άλλοις νεωσοίκοις θα εγερθώσι και οι ελληνικοί νεώσοικοι. Η δε ελληνική σημαία με τα γλυκά της χρώματα θα κυματίση επ’ αυτών και ελπίσωμεν επί νικηφόρων λέμβων».

Η εφημερίδα επισημαίνει επίσης ότι ήδη από εκείνη την ημέρα, πάροικοι είχαν προσφέρει σημαντικά ποσά για την επίτευξη του σημαντικού αυτού σκοπού, ενώ είχαν αρχίσει από εκείνες τις ημέρες να γράφονται τα πρώτα τακτικά μέλη του «ΕΝΟ».

Μάλιστα, η τότε πρώτη Εφορεία του «Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου» που δημιουργήθηκε υπό την προεδρίαν του Δημοσθένους Ταμβακοπούλου, εξέλεξεν ως ταμίαν τον Ι. Ζαρακούδη.

Και έτσι λοιπόν, εγένετο ο «ΕΝΟ», ο «Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος» στην Αλεξάνδρεια.

Ήταν Απρίλης του 1909.

112 χρόνια πέρασαν από τότε…

Και η σημαία του ΕΝΟΑ πλέον μεσουρανεί στο ομορφότερο ελληνικό μπαλκόνι της Αλεξάνδρειας, με τα ελληνικά χρώματα να αντανακλούνται στη Μεσόγειο και να γίνονται ένα με τη θάλασσα, που δε χωρίζει αλλά πάντοτε ένωνε, ενώνει και θα ενώνει με την Ελλάδα…         

 

 

 

 

Το ρεπορτάζ – ντοκουμέντο του “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ”

της 22ας Απριλίου του 1909