7 και 8 Απριλίου 1906: Τα ντοκουμέντα με τις επιστολές ΕΚΚ και ΕΚΑ κατά τη θεμελίωση της Σαλβαγείου Σχολής

Τα συγχαρητήρια της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου μετέφερε στις 7 Απριλίου του 1906, ο τότε Πρόεδρος της ΕΚΚ, Αλέξανδρος Ρόστοβιτς, προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Εμμανουήλ Μπενάκη, με αφορμή την ιστορική θεμελίωση της Σαλβαγείου Επαγγελματικής Σχολής.

Στην επιστολή του, ο Ρόστοβιτς ευχόταν την προσεχή έναρξη της λειτουργίας της Σχολής «επ’ αγαθώ της Ελληνικής παροικίας εν Αιγύπτω», συγχαίροντας την οικογένεια Σαλβάγου για τη μεγάλη αυτή προσφορά τους.

 

 

 

Την ευγνωμοσύνη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας μετέφερε τότε ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Μ. Συναδινός όπου μέσα σε λίγες λέξεις, τονίζει ότι αποτελεί εχέγγυον προόδου εν τω μέλλοντι η αλληλεγγύη των Ελληνικών Κοινοτήτων, ενώ ανακοινώνει ότι οι ευεργεσίες των Αλεξανδρινών θα συνεχίζονταν με τον Πρόεδρο Μπενάκη να ιδρύει Ορφανοτροφείο και τον Γεώργιο Ζερβουδάκη την Ζερβουδάκειο Σχολή.   

 

 

 

 

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Αλεξάνδρειας