Συγχαρητήρια επιστολή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Σερβίας Πορφύριο

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε σήμερα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ στον νεοεκλεγέντα Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Πορφύριο.

Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος ευχήθηκε, οι ευχές και ευλογίες του να στηρίζουν το «υψηλό και βαρύτατο έργο» του νέου Πατριάρχη Σερβίας.

Ολόκληρη η συγχαρητήρια επιστολή του Προκαθημένου του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου κ.κ. Θεοδώρου προς τον νέο Πατριάρχη Σερβίας κ.κ. Πορφύριο, έχει ως εξής:

«Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Σερβίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Πορφύριε, την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Η είδησις της εκλογής Σας εις τον περίπυστον θρόνον του Αγίου Σάββα, διέσχισε την Βαλκανικήν Χερσόνησον και έφθασεν ως αύρα Αερμών εις την χώραν του Νείλου και εις την ακοήν ημών, ήτις εχαροποίησεν υπερβαλλόντως ημάς, ως την Ιεραρχίαν και τον κλήρον της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, αναφωνήσαντες άξιος!

Η ουτωσί αθρόα εκλογή Σας Μακαριώτατε σηματοδοτεί ευοίωνα συναισθήματα, καθ’ ότι διεδέχθητε τον ου μακρόν κοιμηθέντα λαμπρόν και πεφιλημένον προκάτοχόν Σας Πατριάρχην Ειρηναίον, αλλ’ έτι μάλλον ανήλθατε επί θρόνου λίαν ιστορικού του Αγίου Σάββα, του οποίου, από καρδίας ευχόμεθα, αι ευχαί και ευλογίαι του να σάς στηρίζουν εις το υψηλόν και βαρύτατον έργον Σας.

Ευχόμεθα από κέντρου καρδίας, όπως η Πατριαρχεία Σας να ή μακρά, άλυπος, εν υγιείᾳ κατ’ άμφω προς δόξαν Θεού και εγκαύχησιν του ευλαβούς και προσφιλούς Σερβικού λαού.

Κατασπαζόμενοι δε και αύθις Υμάς εν φιλήματι αγίῳ, διατελούμεν,

Της Υμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος

αγαπητός εν Χριστώ ἀδελφός

† ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Εν τη Μεγάλῃ Πόλει της Αλεξανδρείας

τη 19η Φεβρουαρίου 2021»